Política de privacitat

Informació de l'empresa:

ABOUT EVENTS AND TRAVELS, S.L.U
Avenida Diagonal, Alta Diagonal, 640, 6º A, 
08017 Barcelona
CIF – B 64832512
Travel Agency License number GC001674

Contacte:

info@about-events.com
tel. +34 936 111 999
 

ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU amb domicili en Avenida Diagonal, Alta Diagonal, 640, 6º A, 08017 Barcelona, o a l'adreça de correu electrònic info@anemagrecia.com incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
     

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què ABOUT EVENTS AND TRAVELS, SLU està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.

 

ESTÀ PASSANT

Els nostres clients ho viuen així
#agrecia #yoviajoconagrecia #greciatravel